Azərbaycanda və Bakıda iş axtarışı AZ | RU
Vakansiyalar CV Uzaqlaşdırılmış iş
Vakansiya əlavə etmək
Əmək haqqı göstərilməyib təkliflərə baxaram
yenilənib: 19 sentyabr 2019

Istehsal, xidmət bölməsinin idarəçisi

Kişi, 61 il (07.03.1959), ali təhsil, ailəlidir, uşaqları var, şəxsi maşın, sürücü vəsiqəsinin kateqoriyaları B

İşə qarşı istəklər

Tam iş günü

Harada: Bakı

İş təcrübəsi

iyul 2014 – fevral 2015
8 ay
Texniki yardım qrupu rəhbəri
AAC MMC (Bakı), İstehsalat, sənaye
Vəzifələr, nailiyyətlər:

-Oazobetan və əhəng istehsalı sənaye xətlərinin (zavodlarının) fasiləsiz işinin təşkili;
-İstehsal prossesində iştirak edən avadanlıq və qurğuların təmiri və onlara texniki xidmətin təşkili, (elektrik, mexanik və avtomatika üzrə);
-Enerji (elektrik, istilik), buxar, su təchizatının təşkili, bu istiqamətdə qurrğuların sazlığının təmin olunması.
-Resurslardan səmərəli istifadənin təmin olunması və sərfiyyat uçotunun aparılması.

fevral 2014 – may 2014
4 ay
İqtisadçı
Bakı İnşaat Layihə (BİL) (Bakı), İstehsalat, sənaye
Vəzifələr, nailiyyətlər:

Beton qarışığı istehsalı, satışı, nəqli.
İstehsalın iqtisadi səmərəliliyinin artırılması, xammal, nəqliyyat, təmir və digər xərclərin uçotunun aparılması.
Reseptlərin hazırlanması, normalara uyğunlaşdırilması, kalkulyasiyanın tərtibi və qiymətin müəyyən olunması

noyabr 2007 – dekabr 2011
4 il, 2 ay
Baş energetik
ARDNŞ H.Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavodu (Bakı), İstehsalat, sənaye
Vəzifələr, nailiyyətlər:

Zavodun enerji daşıyiciları və komunal xidmətlərlə(elektrik və istilik enerjisi, təbii qaz, su, kanalizasiya, oksigen və karbon qazı istesalı və boru kəmərləri ilə nəqli, qazanxana, istilik məntəqələri, təmizləyici qurğu və ötürücü nasos stansiyaları istismarı, rabitə xidməti və s) təchizi işinin təşkili və nəzarət.
İstehsal və xidmət sex və sahə rəhbərləriniun gündəlik operativ müşavirəsinin keçirilməsi, texniki tapşırıqların hazırlanması, verilməsi, icraya nəzarətin təşkil olunması, planlı profilaktik xidmət və təmir qrafiklərinin hazırlanması, şöbə vasitəsilə onların icrasına nəzarət, qəzaların operativ qeydə alınması, aradan qaldırilması və səbəblərinin araşdırılması. Həftəlik, aylıq istesalat müşavirələrinin aparılması və s.
İşçilərin əməyinin ödənilməsi üzrə normativ sənədlərin, texniki hesabatların yoxlanması, təhlükə potensiallı obyektlərdə təhlükəsiz istismar qaydalarına müvafiq təlimat və reqlamentlərin hazırlanmasinda iştirak, fasiləsiz işləyən obyektlərdə növbətçilik qrafiklərinin tərtibi və təsdiqi, icraya nəzarət və s.
Sağacların quraşdırılması, mühafizəsi, sərfiyat uçotunun aparilması, göstərilmiş xidmət həcmlərinin müəyyənləşdi-rilməsi, xidmət və abunə müqavilələrinin bağlanması, aylıq akt və hesab-fakturaların hazırlanması, yerlərə çatdırılması işlərinin təşkili

iyun 2003 – noyabr 2007
4 il, 6 ay
Baş energetikin müavini
ARDNŞ H.Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavodu (Bakı), İstehsalat, sənaye
Vəzifələr, nailiyyətlər:

Zavodun enerji daşıyiciları və komunal xidmətlərlə(elektrik və istilik enerjisi, təbii qaz, su, kanalizasiya, oksigen və karbon qazı istesalı və boru kəmərləri ilə nəqli, qazanxana, istilik məntəqələri, təmizləyici qurğu və ötürücü nasos stansiyaları istismarı, rabitə xidməti və s) təchizi işinin təşkili və nəzarət.
İstehsal və xidmət sex və sahə rəhbərləriniun gündəlik operativ müşavirəsinin keçirilməsi, texniki tapşırıqların hazırlanması, verilməsi, icraya nəzarətin təşkil olunması, planlı profilaktik xidmət və təmir qrafiklərinin hazırlanması, şöbə vasitəsilə onların icrasına nəzarət, qəzaların operativ qeydə alınması, aradan qaldırilması və səbəblərinin araşdırılması. Həftəlik, aylıq istesalat müşavirələrinin gündəliyinin hazırlanması və s.
İşçilərin əməyinin ödənilməsi üzrə normativ sənədlərin, texniki hesabatların yoxlanması, təhlükə potensiallı obyektlərdə təhlükəsiz istismar qaydalarına müvafiq təlimat və reqlamentlərin hazırlanmasinda iştirak, fasiləsiz işləyən obyektlərdə növbətçilik qrafiklərinin tərtibi və təsdiqi, icraya nəzarət və s.
Sağacların quraşdırılması, mühafizəsi, sərfiyat uçotunun aparilması, göstərilmiş xidmət həcmlərinin müəyyənləşdi-rilməsi, xidmət və abunə müqavilələrinin bağlanması, aylıq akt və hesab-fakturaların hazırlanması, yerlərə çatdırılması

avqust 2000 – iyun 2003
2 il, 11 ay
Baş mühəndis
ARDNŞ ŞLT İB Elektro Energetika idarəsi (Bakı), İstehsalat, sənaye
Vəzifələr, nailiyyətlər:

İB-nin istensal, tikinti quraşdırma və idarəetmə, xidmət təşkilatlarının, eləcə də yaşayış qəsəbəsinin enerji daşıyiciları və komunal xidmətlərlə(elektrik və istilik enerjisi, təbii qaz, su, kanalizasiya, oksigen və karbon qazı istesalı və boru kəmərləri ilə nəqli, qazanxana, istilik məntəqələri, təmizləyici qurğu və ötürücü nasos stansiyaları istismarı, rabitə xidməti və s) təchizi işinin təşkili və nəzarət.
İstehsal və xidmət sex və sahə rəhbərləriniun gündəlik operativ müşavirəsinin keçirilməsi, texniki tapşırıqların hazırlanması, verilməsi, icraya nəzarətin təşkil olunması, planlı profilaktik xidmət və təmir qrafiklərinin hazırlanması, şöbə vasitəsilə onların icrasına nəzarət, qəzaların operativ qeydə alınması, aradan qaldırilması və səbəblərinin araşdırılması. Həftəlik, aylıq istesalat müşavirələrinin gündəliyinin hazırlanması və s.
İşçilərin əməyinin ödənilməsi üzrə normativ sənədlərin, texniki hesabatların yoxlanması, təhlükə potensiallı obyektlərdə təhlükəsiz istismar qaydalarına müvafiq təlimat və reqlamentlərin hazırlanmasinda iştirak, fasiləsiz işləyən obyektlərdə növbətçilik qrafiklərinin tərtibi və təsdiqi, icraya nəzarət və s.
Sağacların quraşdırılması, mühafizəsi, sərfiyat uçotunun aparilması, göstərilmiş xidmət həcmlərinin müəyyənləşdi-rilməsi, xidmət və abunə müqavilələrinin bağlanması, aylıq akt və hesab-fakturaların hazırlanması, yerlərə çatdırılması və s.

iyun 1996 – avqust 2000
4 il, 3 ay
Baş energetik
ARDNŞ ŞLT İB (Bakı), İstehsalat, sənaye
Vəzifələr, nailiyyətlər:

İstehsalat Birliyinin struktur bölmələrinin enegetika xidmətlərinin işlərinin koordinasiyası, onlara texniki rəhbərlik.
Birliyin energetika shəsində strtegiyasının hazırlanması və həyata keçirilməsinə texniki rəhbərlik.
Kənar müəssisələrlə danışıqlarda energetika məsələləri üzrə təmsilçilik.
Xarici şirkətlərlə müqavilələrin hazırlanmasında iştirak.
Kənar müəssisələrə, eləcə də xarici şirkətlərə enerji daşıyicılari və xidmətlərə görə qiymətlərin müəyyən edilməsi işinə nəzarət.
Yenidənqurma və modernləşdirmə layihələrinə nəzarət və s.

dekabr 1995 – iyun 1996
7 ay
Energetika-mexanika şöbəsininb rəisi
ARDNŞ ŞLT İB Elektro Energetika idarəsi (Bakı), İstehsalat, sənaye
Vəzifələr, nailiyyətlər:

İB-nin istensal, struktur bölmələri və yaşayış qəsəbəsinin enerji daşıyiciları və komunal xidmətlər (elektrik və istilik enerjisi, təbii qaz, su, kanalizasiya, oksigen və karbon qazı istesalı və boru kəmərləri ilə nəqli, qazanxana, istilik məntəqələri, təmizləyici qurğu və ötürücü nasos stansiyaları istismarı, rabitə xidməti və s) səbəkə və qurğularında avadanlıq və komunikasiyaların texniki sazlığının təmin olunması işinin təşkili.
İstehsal və xidmət sex və sahə rəhbərləriniun gündəlik operativ müşavirəsinin keçirilməsi, texniki tapşırıqların hazırlanması, verilməsi, icraya nəzarətin təşkil olunması, planlı profilaktik xidmət və təmir qrafiklərinin hazırlanması, şöbə vasitəsilə onların icrasına nəzarət, qəzaların operativ qeydə alınması, aradan qaldırilması və səbəblərinin araşdırılması. İstesalat müşavirələrinin gündəliyinin hazırlanması və s.
İşçilərin əməyinin ödənilməsi üzrə normativ sənədlərin, texniki hesabatların yoxlanması, təhlükə potensiallı obyektlərdə təhlükəsiz istismar qaydalarına müvafiq təlimat və reqlamentlərin hazırlanmasinda iştirak, fasiləsiz işləyən obyektlərdə növbətçilik qrafiklərinin tərtibi və təsdiqi, icraya nəzarət.
Nəqliyyat və texniki vasitələrin səmərəli işinə nəzarət
və s..

iyun 1994 – dekabr 1995
1 il, 7 ay
Baş mühəndis
"Təsərüfatlarasılayihətikinti" İB 1saylı trest, Elektrik Quraşdırma idarəsi (Bakı), İnşaat, daşınmaz əmlak
Vəzifələr, nailiyyətlər:

Podrat müqavilə əsasında sifarişçinion obyektlərində xüsusiquraşdırma və əsaslə təmir işlərinin təşkili.
İşçi heyyətə inzibati və texniki rəhbərlik, layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması, normalara uyğunlaşdırilması, müqavilələrin hazırlanması, icra qrafiklərinin təsdiqi, razılaşdırılması, material-texniki təchizatın təşkili, material ehtiyatının saxlanmasına və səmərəli sərfinə nəzarət, iş yerlərinin təhlükəsizliyinə nəzarət, enerji və yanacaq sərfinə nəzarət, maddi, texniki hesabatların hazırlanması və yerinə çatdırilmasına nəzarət, işlərin icrasının keyfiyyətinə cavabdehlik və s.

aprel 1991 – iyun 1994
3 il, 3 ay
İstehsalat şöbəsinin rəisi
"Şelflayihətikinti" İB, Elektro Energetika idarəsi (Bakı), İstehsalat, sənaye
Vəzifələr, nailiyyətlər:

İB-nin istensal, tikinti quraşdırma və idarəetmə, xidmət təşkilatlarının, eləcə də yaşayış qəsəbəsinin enerji daşıyiciları və komunal xidmətlərlə(elektrik və istilik enerjisi, təbii qaz, su, kanalizasiya, oksigen və karbon qazı istesalı və boru kəmərləri ilə nəqli, qazanxana, istilik məntəqələri, təmizləyici qurğu və ötürücü nasos stansiyaları istismarı, rabitə xidməti və s) təchizi işinin təşkili və nəzarət.
İstehsal və xidmət sex vəsahə rəhbərləriniun gündəlik operativ müşavirəsinin keçirilməsi, texniki tapşırıqların hazırlanması, verilməsi, icraya nəzarətin təşkil olunması, planlı profilaktik xidmət və təmir qrafiklərinin hazırlanması, şöbə vasitəsilə onların icrasına nəzarət, qəzaların operativ qeydə alınması, aradan qaldırilması və səbəblərinin araşdırılması. Həftəlik, aylıq istesalat müşavirələrinin gündəliyinin hazırlanması və s.
İşçilərin əməyinin ödənilməsi üzrə normativ sənədlərin, texniki hesabatların yoxlanması, təhlükə potensiallı obyektlərdə təhlükəsiz istismar qaydalarına müvafiq təlimat və reqlamentlərin hazırlanmasinda iştirak, fasiləsiz işləyən obyektlərdə növbətçilik qrafiklərinin tərtibi və təsdiqi, icraya nəzarət və s.
Sağacların quraşdırılması, mühafizəsi, sərfiyat uçotunun aparilması, göstərilmiş xidmət həcmlərinin müəyyənləşdi-rilməsi, xidmət və abunə müqavilələrinin bağlanması, aylıq akt və hesab-fakturaların hazırlanması, yerlərə çatdırılması və s.

aprel 1987 – aprel 1991
4 il, 1 ay
Böyük usta, sahə rəisi
BDÖZ Sənaye ventilyasiyası, kondisionerləşdirmə sahəsi (Bakı), İstehsalat, sənaye
Vəzifələr, nailiyyətlər:

İstehsal sex və sahələrində istismarda olan ventilyasiya qurğu və sistemlərinə, bütün növ kondisioner qurğularına texniki xidmət və cari təmirin təşkili.
Əsaslı təmirə sifariş və nəzarət.
Sahənin mühəndis-texniki və fəhlə heyyətinə inzibati və texniki rəhbərlik, əməyin ödənilməsi üçün normativ sənədlərin və texniki hesabatların hazırlanması, müdafiə olunması.
Qarşıya qoyulmuş vəzifə tam yerinə yetirildi, əlvə olaraq birsıra sahələrdə layihədə nəzərdən qaçmış amma zəruri olan sistemlər quraşdırıldı.
O zaman aylıq, rüblük, illik, səmərələşdiriciliyə görə və s. mükafatlar verilirdi.

avqust 1985 – aprel 1986
9 ay
İstiklik güc avadanlıqları bürosunun mühəndisi
Bakı Dərin Özüllər Zavodu (BDÖZ) baş energetik şöbəsi (Bakı), İstehsalat, sənaye
Vəzifələr, nailiyyətlər:

Texniki nəzarət, araşdırma, hesabatların hazırlanması.
Təmir işlərinin və digər dəyişiklərin texniki sənədlərdə əks olunması, enerjidən səmərəli və qənaətli istifadə istiqamətində araşdırma və təkliflərin hazırlanması

Əsas təhsil

avqust, 1985 AzMİİ, indiki Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universteti , San-texnika, İstilik-qaz təchizatı və ventilyasiya ixtisası üzrəİnşaatçı mühəndis

Əsas bacarıqlar

- istilik, qaz, su, kanalizasiya sistemlərinin sistemlərinin layihələndirilməsi, layihələrin ekspertizası, quraşdırilma və istismarın təşkili,
- elektrik təchizatı şəbəkələrinin, yüksək gərginlik transformator məntəqələrinin istismarının təşkili,
- sənaye üsulu ilə oksigen, karbon qazı istehsalı avadanlıq-larının quraşdırılması və istismarının təşkili,
- bialoji təmizləyici qurğuların layihələrinin ekspertizası, istismarının təşkili,
- isti su və buxar qazanlarının, kompressor, kondisioner qurğularının layihələrinin ekspertizası, quraşdırılma və istismarının təşkili,
- suyumşaldıcı, əks-osmos filtr qurğularının seçimi və istismarının təşkili,
- sənaye müəssisələrində avtomatik idarəetmə sistemlərinin istismarının təşkili və s.
- Təhlükə potensiallı obyektlərin təhlükəsiz istismar qaydaları, texniki nəzarət müfəttişləri ilə işləmək bacarığı, əmək məcəlləsində irəli gələn tələblər, texniki şərtlərin araşdırılması və s.
- İnşaat materialları istehsalı sahələrinin idarə olunması, o cümlədən, sement, əhəng, beton və qazobeton istehsalı.
-Texniki hesabatların, rəylərin hazırlanması, yoxlanması və s.
- Alternativ enerji mənbələrinin araşdırılması və tətbiqinin təşkili.
- Mühəndis texniki işçilərlə işləmək, onların əmək haqqından asılı olmayaraq yaradıcı işə həvəsləndirilməsi bacarığı və s.
- Əlavə, ilkin mühasibat, vergi orqanları ilə iş, istənilən formada yazışmalar, məktubların hazırlanması və korrektəsi,
təlimatların hazırlanması və korrektəsi, tələbə və dinləyicilərə nəzəri texniki təlim və s.

Kompüter istifadəçisi: arxayın

Əlavə məlumat

Demək olar ki, istənilən peşə sahibi ilə onun "dilində" danışmaq, onu tam başa düşdüyümü hiss etdirmək.
Hər yeni söz, fikir, məsələ haqqında yalnız ,ən azından, bir neçə mənbədən ümumi məlumat topladıqdan sonra danışmaq, sual vermədən cavab almaq.
Həvaskar səviyyəsində şahmat oynayıram, klassik, xalq folklor üslubunda müsiqiyə qulaq asmağı, maşın sürməyi sevirəm,
Xobbim təkallahlı dinlərin ümumi cəhətlərinin fəlsəfəsinin araşdırilması.

Bu CV aşağıdakı rubrikalarda yerləşdirilmişdir:

İş axtarıram
İşçi axtarıram
    İş axtaranın qeydiyyatı

    «Qeydiyyat» düyməsini basaraq siz bu kecid üzrə təqdim edilmiş istifadəçi şərtlərini qəbul edirsiniz.